Μενού
Καλάθι

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας GeekOn. Κάνοντας χρήση του site μας, θα πρέπει να συμφωνείτε με τους όρους που ακολουθούν, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site GeekOn υπόκειται στους ελληνικούς και τους διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

 

Γενικοί όροι Χρήσης

1.1 Ο διαδικτυακός τόπος “www.geekon.gr” (εφεξής η “ιστοσελίδα” ή “ο ιστότοπος”) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου καλούμενη εφεξής “η ΕΤΑΙΡΙΑ”.

1.2 Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον ιστότοπο, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης", αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

1.3 Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης αγοράς σας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:

α) να τροποποιήσει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,

β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας,

γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο της ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.

1.4 Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Υπογραμμίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

1.5. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Συνεπώς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, αφού εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κλπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως αυτής.

Το GeekOn ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το GeekOn με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Το GeekOn επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας) με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

 

Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (23%). Οι τιμές αυτές αφορούν στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το GeekOn επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της.

 

Πληρωμές και Ασφάλεια

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ' αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός, τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

1. Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. 

2. Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το www.geekon.gr σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

 

Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το www.geekon.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

 • Μέσω PayPal
 • Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 2,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποστέλλοντας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο info@geekon.gr ή με fax στο 210 7628207, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Μετά την προσέλευση των 5 εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατάθεση η παραγγελία θα ακυρώνεται.

 

Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, την διάρκεια ισχύος και την τιμή της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

 

Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

Πληρωμή στο κατάστημα

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει την παραγγελία του από το φυσικό κατάστημα και να πληρώσει την ίδια στιγμή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραλάβει προϊόν στην τιμή του e-shop εάν πρώτα δεν έχει προηγηθεί παραγγελία έστω και τηλεφωνική.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

 

Εγγυήσεις Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του GeekOn.gr καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Προϊόντα καινούρια με συσκευασία - εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών
 • Προϊόντα καινούρια χωρίς συσκευασία (bulk) - εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
 • Προϊόντα refurbished - εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους
 • Μπαταρίες (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών που είναι μέρος άλλου προϊόντος) - 6 μήνες

Η εγγύηση προϊόντος δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Το προϊόν έχει χτυπηθεί (1) , πέσει κάτω, καεί, έχει έρθει σε επαφή με υγρά (2), έχει χρησιμοποιηθεί με μη εγκεκριμμένο τροφοδοτικό ή μπαταρία, έχει υποστεί τεχνική παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή έχει κακομεταχειριστεί με όποιον τρόπο και ενάντια των οδηγιών χρήσης του.
 • Από την εγγύηση εξαιρούνται οι βλάβες λογισμικού πέραν αυτών που υπήρχαν από κατασκευής και όσων προήλθαν από αυτοματοποιημένη αναβάθμιση του εργοστασιακού λειτουργικού συστήματος.

Προϊόντα που θα επιστραφούν εντός εγγύησης δύναται να:

 • Επισκευασθούν
 • Αντικατασταθούν με ίδια (εφόσον υπάρχει απόθεμα)
 • Πιστωθεί στον πελάτη το ποσό με το οποίο αγοράσθηκαν ώστε να προβεί σε αγορά άλλων προϊόντων, της επιλογής του, από το ηλεκτρονικό κατάστημα GeekOn.gr

Εγγυήσεις Τρίτων

Προϊόντα που φέρουν εγγύηση αντιπροσώπου / κατασκευαστή έχουν αντίστοιχη επισήμανση στην σελίδα του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα GeekOn.gr και για αυτά ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου αντιπροσώπου / κατασκευαστή. Η GeekOn μπορεί να αναλάβει δωρεάν την διαμεσολάβηση και διακίνηση του προϊόντος από / προς τον αντιπρόσωπο / κατασκευαστή, εφόσον το προϊόν έχει αγορασθεί από την GeekOn, αλλά συνιστάται η απευθείας επικοινωνία του πελάτη με τον αντιπρόσωπο / κατασκευαστή για εξοικονόμηση χρόνου.

 

Εγγυήσεις Επισκευών

Όλες οι επισκευές συσκευών (εκτός εγγύησης και ανεξαρτήτου προμηθευτή) καλύπτονται από 3μηνη γραπτή δωρεάν εγγύηση για την βλάβη που επισκευάσθηκε με δικαίωμα επέκτασης στους 6 μήνες καταβάλοντας επιπλέον το μισό (50%) κόστος της εργασίας (όχι το κόστος ανταλλακτικών).

 • Η εγγύηση καλύπτει την υπηρεσία της επισκευής και τα ανταλλακτικά.
 • Ανταλλακτικά που αποτελούν μεμονωμένα προϊόντα (π.χ. σκληροί δίσκοι, οθόνες κ.α.) καλύπτονται από την εγγύηση προϊόντος όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Προβλήματα λογισμικού (software), όπως ιοί και malware, δεν καλύπτονται από εγγύηση.
 • Βλάβες που μπορεί να προκύψουν στην συσκευή σας μη σχετικά με την επισκευή που έχει γίνει δεν καλύπτονται από εγγύηση.
 • Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν:
  • Πέσουν υγρά στην συσκευή (2)
  • Η συσκευή πέσει κάτω, σπάσει ή χτυπηθεί με όποιο τρόπο (1)
  • Αφαιρεθεί η ταινία ασφαλείας (3)
 • Αν η συσκευή σας παρουσιάσει την ίδια βλάβη εντός της παρούσας εγγύησης υποχρεούμαστε να:
  • Παραλάβουμε την συσκευή σας (μπορείτε να την στείλετε μέσω συνεργαζόμενου courier με έξοδα δικά μας κατόπιν συνεννόησης)
  • Επισκευάσουμε την βλάβη
  • Επεκτείνουμε κατά 1 μήνα την εγγύηση σας
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής εντός εγγύησης θα επιστρέψουμε το κόστος της επισκευής (όχι των ανταλλακτικών), ενώ επίσης δίνονται και επιλογές ανακύκλωσης με χρηματική αποζημίωση κατόπιν συνεννόησης.

(1) Εξαιρούνται τα προϊόντα με αντικραδασμική προστασία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης του προϊόντος
(2) Εξαιρούνται τα προϊόντα με πιστοπόιηση αδιάβροχης προστασίας και τα προϊόντα χωρίς ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά/μηχανικά μέρη
(3) Σε όλες τις επισκευασμένες συσκευές τοποθετείται αυτοκόλλητο προστασίας για απόδειξη μη παραβίασης της συσκευής από τρίτους. Εξαιρούνται οι επισκευές λογισμικού.

 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εταιρεία λειτουργεί νόμιμα υπό τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία: Δημητρίου Κων. Βασίλειος
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 116, 16232 Βύρωνας
Τηλέφωνο: 210 7628207
ΑΦΜ: 024674117
ΔΟΥ: Βύρωνα
Μητρώο εμπόρων (ΓΕΜΗ): 61884903000

Για κάθε διαφωνία με τους παρόντες όρους υπεύθυνα ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.